Sklep

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

/* *======================================== * Sekcja "Programy dla dzieci" *======================================== */ $wp_customize->add_section('kids', array( 'title' => __('Sekcja "Programy dla dzieci"'), 'description' => __('Edyuj teksty'), 'panel' => '', // Not typically needed. 'priority' => 189, 'capability' => 'edit_theme_options', 'theme_supports' => '', // Rarely needed. )); $wp_customize->add_setting('kids_basic_time', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => '1,5h dziennie' )); $wp_customize->add_control('kids_basic_time', array( 'label' => esc_html__( 'Basic kids czas', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_basic_time', 'priority' => 1, )); $wp_customize->add_setting('kids_basic_desc', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => 'Szkolenie BASIC KIDS to 1,5h treningów dziennie w grupie od 4 do 6 osób w ciągu 6-dniowego wyjazdu' )); $wp_customize->add_control('kids_basic_desc', array( 'label' => esc_html__( 'Basic kids opis', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_basic_desc', 'priority' => 1, 'type' => 'textarea' )); $wp_customize->add_setting('kids_basic_price', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => '699 zł' )); $wp_customize->add_control('kids_basic_price', array( 'label' => esc_html__( 'Basic kids cena', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_basic_price', 'priority' => 1, )); $wp_customize->add_setting('kids_basic1on1_time', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => '1,5h dziennie treningu grupowego + 1h dziennie treningu indywidualnego' )); $wp_customize->add_control('kids_basic1on1_time', array( 'label' => esc_html__( 'Basic kids 1 on 1 czas', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_basic1on1_time', 'priority' => 1, )); $wp_customize->add_setting('kids_basic1on1_desc', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => 'Szkolenie BASIC KIDS + 1 on 1 to 1,5h treningów dziennie w grupie od 4 do 6 osób oraz 1h indywidualnego treningu dziennie w ciągu 6-dniowego wyjazdu' )); $wp_customize->add_control('kids_basic1on1_desc', array( 'label' => esc_html__( 'Basic kids 1 on 1 opis', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_basic1on1_desc', 'priority' => 1, 'type' => 'textarea' )); $wp_customize->add_setting('kids_basic1on1_price', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => '1899 zł' )); $wp_customize->add_control('kids_basic1on1_price', array( 'label' => esc_html__( 'Basic kids 1 on 1 cena', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_basic1on1_price', 'priority' => 1, )); $wp_customize->add_setting('kids_intensive_time', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => '2,5h dziennie' )); $wp_customize->add_control('kids_intensive_time', array( 'label' => esc_html__( 'Intensive kids czas', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_intensive_time', 'priority' => 1, )); $wp_customize->add_setting('kids_intensive_desc', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => 'Szkolenie INTENSIVE KIDS to 2,5 h treningów dziennie w grupie od 4 do 6 osób w ciągu 6-dniowego wyjazdu' )); $wp_customize->add_control('kids_intensive_desc', array( 'label' => esc_html__( 'Intensive kids opis', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_intensive_desc', 'priority' => 1, 'type' => 'textarea' )); $wp_customize->add_setting('kids_intensive_price', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => '999 zł' )); $wp_customize->add_control('kids_intensive_price', array( 'label' => esc_html__( 'Intensive kids cena', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_intensive_price', 'priority' => 1, )); $wp_customize->add_setting('kids_active_time', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => '2h dziennie' )); $wp_customize->add_control('kids_active_time', array( 'label' => esc_html__( 'Active kids czas', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_active_time', 'priority' => 1, )); $wp_customize->add_setting('kids_active_desc', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => 'Szkolenie ACTIVE KIDS to 2h dziennie zabaw animacyjnych o charakterze rozwojowym w ciągu 6-dniowego wyjazdu, które odbywają się w grupie liczącej do 12 osób' )); $wp_customize->add_control('kids_active_desc', array( 'label' => esc_html__( 'Active kids opis', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_active_desc', 'priority' => 1, 'type' => 'textarea' )); $wp_customize->add_setting('kids_active_price', array( 'default' => '', 'type' => 'theme_mod', 'default' => '299 zł' )); $wp_customize->add_control('kids_active_price', array( 'label' => esc_html__( 'Active kids cena', 'Grand' ), 'section' => 'kids', 'settings' => 'kids_active_price', 'priority' => 1, ));